Tuesday, June 26, 2012

Gwenni Aeth i Ffair Pwllheli

Gwenni aeth i ffair Pwllheli
Eisie padell bridd oedd arni,
Rhodd amdani chwech o syllte,
Costie gartre ddwy a dime.

Gwenni aeth yn fore i doro,
Gwerth y chweswllt rhyng ei dwylo,
Rhodd y fuwch un slap â'i chynffon
Nes oedd y chweswllt bron yn deilchion.

Gwenni aeth yn fore i olchi,
Eisie dillad glân oedd arni,
Tra bu Gwen yn nôl y sebon,
Y dillad aeth i lawr yr afon.

(translation:

Gwenny went to the Pwllheli Fair,
She wanted some earthenware,
She paid six shillings for it,
At home it would have cost tuppence ha'penny.

Gwenny went early to milk the cows,
The six shilling's worth in her hands,
The cow slapped her with her tail,
And almost smashed the six shilling's worth.

Gwenny went early to do the washing,
She wanted some clean clothes,
While she went to fetch the soap,
Her clothes went down the river.)

No comments:

Post a Comment