Tuesday, August 16, 2011

Marwnad yr Ehedydd (The Death of the Lark)

Mi glywais fod yr 'hedydd,
Wedi marw ar y mynydd;
Pe gwyddwn i mai gwir y geiriau,
Awn a gyrr o wŷr ac arfau,
I gyrchu corff yr 'hedydd adre.

Mi glywais fod yr hebog
Eto'n fynych uwch y fawnog,
A bod ei galon a'i adenydd
Wrth fynd heibio i gorff yr 'hedydd
Yn curo'n llwfr fel calon llofrudd.

Mi a glywais fod cornchwiglan
Yn ei ddychryn i ffwrdd o'r siglan
Ac na chaiff, er dianc rhagddi,
Wedi rhusio o dan y drysni,
Ond aderyn y bawn i'w boeni.

(I heard that the Lark,
Has died on the mountain;
If I knew these words were true,
I would go with a group of men and arms,
To fetch the Lark's body home.

I heard that the hawk
Still frequent above the peatbog,
Has his heart and his wings aflutter
Ready to go after the body of the Lark
Beating cowardly like a murderer's heart.

I heard that a loud horn
Can frighten him from the bog
And he won't get the body, but run away,
Hidden away beneath the thicket
But such a bird I would bring to suffer pain.)

No comments:

Post a Comment